Corona Hjälp Sverige,  Träning/Hälsa

Spökhål

Vart är världen på väg? Tid att reflektera kära vänner. Vi håller på att sänka hela världen. Vem ska vi tro på?

Vi är alla ensamma någon gång och det kan också vara nyttigt. Men när krav att distansera motvilligt, kan det få allvarliga effekter. Du kan vara ensam fast än du har människor omkring dig.

Känner du dig ensam?

Hur ensamhet påverkar din hälsa!